Green Car Policy

Met een Green Car Policy zet je in op het verduurzamen van je wagenpark en vergroenen van autoverplaatsingen.

We bekijken welke aanpak past binnen de bedrijfscultuur en brengen de financiële en fiscale impact in kaart. 

  • Verlaag de CO2-uitstoot van jouw bedrijf

  • Versterk het duurzame imago van jouw bedrijf.

  • Speel pro-actief in op veranderingen in het beleid.